Vitaminski suplementi: Da li su nam i u kojoj meri potrebni?

Struka kaže da samo ukoliko rezultati biohemijskih analiza ukažu na deficit nekog vitamina ili minerala, trebalo bi da ga uvrstimo u ishranu kroz suplemente

Komentari