Taman izrastak je sada poželjan stil u frizerskim salonima: Nekada je bio jedno veliko NE

Ipak postoji granica do koje se može ići

Komentari