Dajanin verenički prsten je prekršio tradiciju, a Kamilin je klasik: Čiji je vredniji?

Plavi safir koji je pripadao Ledi Di prekršio je kraljevsku tradiciju iz dva razloga

Komentari