Quantcast

Kad se sprema slavsko žito i šta treba uraditi sa njim ako preostane posle slave?

Preostalo koljivo u pojedinim delovima Srbije svečari pojedu sami, ponegde ga razdele komšijama i familiji, dok je negde običaj da ga domaćice daju životinjama

Komentari