Quantcast
 ≫ 

One su obeležile istoriju Srbije: Bile su prve u diplomatiji, letenju, ratovanju...

 ≫ 

Bile su izuzeci svog vremena, najavile su novo doba i ohrabrile žene svih generacija

Komentari