Dame koje nose ovo ime donose sa sobom sjaj, blistavost i dan

Značenje ženskog imena Danica najčešće se tumači kao – „ona koja je blistava i sjajna“, ,„ona koja donosi dan“

Komentari