≫ 

"Večera sa tatom": Mladić osmislio kako da neznancima nadomesti nedostatak očinske figure

 ≫ 

On je zamenski otac za čak 2,4 miliona ljudi

Komentari