Nekada su samo bogataši smeli da daju svojim sinovima ovo ime: Danas je popularno u celom svetu

Ime Filip nosio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola

Komentari