On je predodređen da bude "nosilac svetlosti" i da pomaže drugima: Bio je jedan od Hristovih apostola

Ne zna se tačno da li je ime Luka nastalo u grčkom ili latinskom jeziku, ali je uspešno preneto u hrišćansku religiju

Komentari