Biblijsko ime za dečake koji su "rođeni da slede Boga": Snalažljivi su, odani i istrajni

Jakov je bio jedan od dvanaestorice apostola koje je izabrao sam Isus Hrist

Komentari