≫ 

"Onaj koji je drag": Postoji više teorija o tome kako je ovo ime nastalo

 ≫ 

Poreklo ovog imena nije utvrđeno

Komentari