Ime koje poslednjih godina veoma popularno: "Ona koja je vaskrsnula"

Postoji verovanje da su roditelji ovo ime nekada davali deci koja su rođena za, neposredno pre ili posle Vaskrsa

Komentari