Crkveno muško ime sa jakim značenjem: "Onaj koji je besmrtan"

Zbog hrišćanstva i tradicije ovo ime je prihvaćeno u mnogim zemljama

Komentari