Izbor najboljih hotela u Sjedinjenim Američkim Državama po „Conde Nast Traveller“-u

Ove godine su se urednici sedam časopisa ipak fokusirali i na širu sliku, uzimajući prilikom izbora u obzir ne samo ponudu i kvalitet konkretnog hotela, već i samu destinaciju na kojoj se hotel nalazi

Komentari