U Novom Vinodolskom slede kazne za ostavljanje peškira na plaži

Svaki predmet ostavljen na plažama Grad Novi Vinodolski će ukloniti

Komentari