≫ 

5 trendova koji će putovanja tokom 2023. godine učiniti još boljim

 ≫ 

Može se zaključiti da je pandemija imala uticaja na definisanje drugačijih prioriteta. Barem tako izgleda na osnovu mišljenja više od 24.000 učesnika ovog istraživanja

Komentari