Spomenik kulture od izuzetnog značaja: Manastir Privina Glava na Fruškoj Gori

Postoje dva predanja koja se vezuju za nastanak jednog od fruškogorskih manastira

Komentari