≫ 

Brojne legende prate pet vekova star most u Rodopima, a mnoge od njih žive i danas

 ≫ 

Iako nije jedini kameni most na tom području, svakako je najzanimljiviji zbog legendi koje ga prate

Komentari