Prva Srpkinja filozof Katarina Bogdanović posvetila je život učenju mladih: Život u koricama dnevnika

Pored svog angažovanja u prosveti i ženskog aktivizma Bogdanovićeva je bila aktivna učesnica kulturnog i društvenog života, koji je kritički je posmatrala i analizirala

Komentari