Quantcast

Dobrila Glavinić: Hroničarka društvenog i kulturnog života Beograda u prvim decenijama 20. veka

Zalagala se za napredno obrazovanje žena, ali ne i za preterano brzu i potpunu emancipaciju, jer je smatrala da žena mora postepeno da se vaspitava, socijalno, prosvetno, kulturno, pa tek onda politički

Komentari