Naučite da se suzdržite od vikanja: Uputstvo za roditelje kako da stvari rešavaju "mirnim tonom"

Roditelji ponekad mogu da osećaju krivicu i grižu savesti jer izgube kontrolu, postanu frustrirani i dozvole sebi da se izviču na decu

Komentari