≫ 

Jedno od najpopularnijih imena u Srbiji: Dečaci sa ovim imenom su pravedni i nesebični

 ≫ 

Poreklo ovog imena je starohebrejsko i označava nekog ko je dar od Boga

Komentari