Rutinska kontrola kod očnog lekara može da otkrije autizam kod dece?

Analizirajući rezultate, naučnici su otkrili da deca sa autizmom imaju značajno odloženo refleksno vreme odgovora u poređenju sa kontrolnom grupom

Komentari