Mistični Levač pleni lepotom i legendama o obesnim šumskim vilama

Jedno od predanja o tome kako je gradić Rekovac u Levču dobio naziv pokazuje da je ljudska mašta neiscrpna

Komentari