Iznik, nekadašnja Nikeja, prepun je istorijskog nasleđa: Posebno mesto zauzimaju keramika i Aja Sofija

I samo jezero starog naziva Askalion, petog po veličini u Turskoj, krije svoje tajne. Otomansko selo zovu turskim Holivudom, tu je i najuža ulica na svetu

Komentari