Quantcast
 ≫ 

Zadužbina sina prvog srpskog kralja nalazi se u blizini Novog Pazara

 ≫ 

Budući da se manastir nalazi u blizini izvorišta reke Raške, to je za njegov naziv iskorišćen staroslovenski termin „sopot“, kojim se označavao izvor

Komentari