Visoko u steni nadomak Trapezunda nalazi se manastir posvećen Bogorodici

Zanimljivo je pomenuti da, uprkos stradanjima i pustošenjima, relikvije manastira Panagija Sumela ostaju netaknute

Komentari