Tema: muška imena

"Onaj koji je drag": Postoji više teorija o tome kako je ovo ime nastalo

Dečak ovog imena pokazuje želju roditeja da njihovo dete zrači

Monaško ime osnivača Nemanjića danas krasi mnoge dečake: "Onaj koji me sluša"

"Rođen da bude vladar i čudotvorac": Ovo tradicionalno staroslovensko nosio je i srpski princ

Dečaci koji nose ovo ime su pronicljivi i veoma mudri: Veruje se da će izbeći sve nevolje

Ovo ime je nosio vladar Srbije: "Onaj koji očekuje slavu"

Ovo je najtužnije srpsko ime: Za razliku od mnogih, ono je isključivo domaćeg porekla

Slovensko muško ime koje ćete retko čuti: Osoba koja ga nosi je neustrašiva i snažna

Staroslovensko ime koje polako pada u zaborav: Varijacije ovog imena su veoma popularne

Moćno značenje titule koja je postala lično ime: Ovako se zvao i "otac pravoslavlja"

Biblijsko ime sa jakim značenjem: Onaj koji je nosio ovo ime je bio sin praoca Avrama

On je jak, snažan i borben: Slovensko ime za dečake koji znaju šta hoće

Ovo ime ćete retko čuti: Više se koristi kao nadimak po jednom popularnom prezimenu

Staro slovensko ime koje polako pada u zaborav: Osoba koja ga nosi je rođena da vlada

Ovo ime izmislio je srpski intelektualac u 19. veku i dao ga svom sinu: Danas se retko može čuti

Prelepo muško ime koje pada u zaborav: Proslavili su ga veliki župan, glumci i sportisti

Ovo staro slovensko ime nose spokojni, zadovoljni, pažljivi i odmereni dečaci

Ovo ime se davalo deci na koju su roditelji dugo čekali: "Onaj koji je dar od Boga"